ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

מרוץ נט"ל רצים בצבע13.11.15

תקנון

יש לקרוא את התקנון. עם הרשמתכם הינכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההישתתפות באירוע.

הצהרת בריאות

1. הנני מצהיר/ה בזאת שעברתי בדיקות רפואיות, וכל הפרטים שמסרתי נכונים והנני כשיר/ה לאירוע ומצבי הגופני נבדק על ידי רופא מוסמך.

2. אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתעתד להשתתף באירוע ספורט המהווה מאמץ גופני ניכר.

3. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו.

4. אני מבין כי השתתפותי, במידה ואיני מוכן גופנית כראוי, עלולה לסכן את בריאותי.

5. ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות, לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.

6. ידוע לי שאין חתימתי על טופס זה באה במקום אישור רפואי.

7. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

אישור עבור קטינים:

עבור משתתפים מתחת לגיל 18 יש למלא טופס הצהרת בריאות עבור קטין ולהביאו חתום (על ידי ההורים בלבד) במעמד קבלת הערכה

 

נוהל ביטולים ושינויים לרצים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 10.11.15 בשעה 12:00.

ביטולים יתקבלו עד ה-05.11.15, שעה 12:00 בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יתקבלו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

 

* על מנת לבטל את ההרשמה יש להוריד את טופס הביטולים

 

* שינוי מקצה - ניתן לעבור מקצה 05.11.15, שעה 12:00. לאחר תאריך זה כל שינוי כרוך בעמלה של 20 ש"ח בתוספת עלות המקצה. להעברת מקצה יש למלא ולשלוח טופס שינויים.

להורדת טופס שינויים
 

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד ה-05.11.15 . לאחר תאריך זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח טופס שינוי שמקצה כמפורט לעיל.לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.

 

* חובה לרוץ עם מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה.

* יש להישמע להוראות הסדרנים.
 

שימוש בקופון:
אין זיכוי על אי שימוש בקופון.